REH – ZARZĄDZENIE zmieniające w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń

Szanowni Państwo,

dnia 26.04.2023 r. zostało wydane zarządzenie nr 70/2023/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń.

Zmiana w zakresie wzoru załącznika nr 7, który dotyczy przedłużenia czasu trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych. Doprecyzowano treść wniosku przez umożliwienie wskazania przez świadczeniodawcę wnioskowanej liczby dni zabiegowych.

Nową wersję załącznika należy stosować od 1 maja 2023r. 

Zarzadzenie 70_2023_DSOZ