REH – zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi dalszych losów projektu zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.01.2024 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, który miał obowiązywać do realizacji świadczeń od 01.02.2024 r. informujemy, że do dnia dzisiejszego (26.01.2024 r.) podpisany przez Ministra Zdrowia projekt nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw, jak również przedmiotowa zmiana nie znajduje się na liście aktów prawnych oczekujących na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Na chwilę obecną, z uwagi na brak udostępnienia przez organy legislacyjne innych wytycznych, nie można jednoznacznie wskazać, czy Ministerstwo wycofało się całkowicie z wprowadzonych zmian, przygotowuje poprawki i nową wersję zmian w rozporządzeniu, czy też może planowany jest okres przejściowy, a publikacja nastąpi w terminie późniejszym.
W przypadku uzyskania dodatkowych informacji i/lub publikacji nowych informacji w sprawie planowanych zmian w rehabilitacji będziemy Państwa informować w oddzielnych wiadomościach.
Dodatkowo do Państwa wiadomości przekazujemy informacyjnie stanowisko Krajowej Izby Fizjoterapeutów w sprawie przedmiotowej zmiany rozporządzenia, które zostało skierowane pisemnie do Minister Zdrowia z wnioskiem o wskazanie terminu wejścia w życie projektowanych zmian prawnych.