Rezygnacja ze stosowania skali Barthel przy kwalifikacji pacjentów chorych na AIDS

 

Szanowni Państwo,

dnia 11 maj 2023 r. została opublikowana zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Zmiana dotyczy rezygnacji ze stosowania skali Barthel przy kwalifikacji pacjentów chorych na AIDS do przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego albo zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. W przypadku pacjentów chorych na AIDS wynik oceny w skali Barthel nie powinien być także brany pod uwagę jako kryterium decydujące o zakończeniu udzielania świadczeń w ramach opieki długoterminowej.

„W przypadku dzieci do ukończenia 3. roku życia lub chorych na AIDS nie dokonuje się oceny skalą Barthel.”.

Tym samym w  załączniku nr 2 wywiad pielęgniarki i zaświadczenie lekarskie  w przypadku dzieci do ukończenia 3. roku życia lub chorych na AIDS należy wpisać: „nie ma zastosowania,,

Przedmiotowa zmiana wchodzi w życie z dniem 26.05.2023 r.

W załączeniu przekazujemy akt prawny.

rozporządzenie