Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

 

Szanowni Państwo,

w związku ze  wzrostem zachorowalność na chorobę Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe oraz na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienne oraz malejąca liczbą aktywnych zawodowo lekarzy neurologów, Ministerstwo Zdrowia wpisało dziedzinę neurologii na listę priorytetowych dziedzin medycznych.

Dzięki temu miedzy innymi zwiększona zostanie liczba lekarzy rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii.

W załączeniu do wiadomości przekazujemy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

dokument634062 (1)