Narodowy Fundusz Zdrowia wydał projekt zmiany zarządzenia w zakresie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Wydany projekt zmian dotyczy aktualizacji listy materiałów stomatologicznych wykorzystywanych do udzielania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych (zgodnie ze zmianą rozporządzenia MZ)  oraz nowego sposobu rozliczanie świadczeń z zakresu chirurgii i periodontologii oraz niektórych innych świadczeń (badanie stomatologiczne, badanie specjalistyczne) w sposób kompleksowy, pakietami świadczeń.

Wycenę świadczeń oraz pakietów świadczeń znajdą Państwo w załączniku o nazwie „załącznik nr 1a1b1c1d do zarządzenia”

Przykład:

Symbol pakietu Nazwa pakietu Opis pakietu Listy procedur
ST01 ST01A ST04
ST01 Ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowego wymagane wskazanie procedury : 23.1701 Usunięcie zęba jednokorzeniowego oraz co najmniej jednej procedury z listy procedur ST01, możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur ST01A lista procedur ST01:
23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe,
23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe,
23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
lista procedur ST01A:
23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem,
23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami,
23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego,

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu można przekazywać do dnia 7 listopada 2022 r., na adres e-mail: sekcja.DHS@nfz.gov.pl

21.10.2022_projekt_zarzadzenia-_leczenie_stomatologiczne