Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – zmiana zarządzenia.

Dnia 09.02.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Zmiany dotyczą następujących kwestii:

1)      usunięto zakresy “11.1100.000.02 Telekonsylium kardiologiczne” oraz

“11.1060.000.02 Telekonsylium geriatryczne”. Przedmiotowe świadczenia wprowadzono w 2015 r., w którym obowiązujące wówczas przepisy nie pozwalały na udzielanie świadczeń w formie teleporad;

2)      wartości produktów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, zostały dostosowane do

przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r. (Dz. U. poz. 2817);

3)      Kompleksowa opieka nad rodzinami z wysokim, dziedzicznie uwarunkowanym

ryzykiem zachorowania na nowotwory, dokonano zmiany wycen badań endoskopowych przewodu pokarmowego – gastroskopii i kolonoskopii, w zakresie “11.1212.020.02 Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy”.

W nowym brzmieniu załącznika nr 1b do zarządzenia, wprowadzono poniższe wyceny:

– 5.10.00.0000197 Kolonoskopia diagnostyczna – SOK – 462 pkt,

– 5.10.00.0000198 Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.-pat.) – SOK – 665 pkt,

– 5.10.00.0000200 Gastroskopia diagnostyczna (w przypadku wskazań obejmuje test ureazowy) – SOK – 254 pkt,

– 5.10.00.0000201 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją – uwzględnia 1 badanie hist.-pat – SOK– 318 pkt,

– 5.10.00.0000202 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją – uwzględnia 2 lub więcej badań hist.-pat.- SOK – 405 pkt;

4)      w zakresach: „11.1212.010.02 Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” oraz “11.1212.020.02

Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy” dodano produkt rozliczeniowy “5.10.00.0000205 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu;

 

5)      w uwagach do produktu rozliczeniowego “5.10.00.0000204 Konsultacja w zakresie

kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego – SOK”, dodano

przepis wskazujący na możliwość rozliczenia takiej konsultacji, która odbyła się co najmniej 2 dni przed datą wykonania badania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, a jego przepisy stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zarzadzenie 30_2023_DSOZ