Ze względu na realizacje obowiązku zapewnienia wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla medycznych i niemedycznych pracowników zatrudnionych w ramach umowy o prace w podmiotach leczniczych zarządzeniem nr 103/2022/DSOZ z 16 sierpnia 2022 r.  zostały podwyższone współczynniki korygujące dla szpitali zakwalifikowanych do I i II poziomu systemu zabezpieczenia

Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do I stopnia poziomu PSZ ustala się zwiększenie wartości współczynnika korygującego do 1,04.

Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do II stopnia poziomu PSZ ustala się zwiększenie wartości współczynnika korygującego do 1,03.

 

Zarządzenie stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od  1 sierpnia 2022 r.

 

Zarzadzenie 103_2022_DSOZ