SZP: zmiana zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Szanowni Państwo,

Wydane zostało  zarządzenie nr 109/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia na mocy którego zaktualizowany został załącznik 1n określający katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii mających zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 lipca 2023 r.
 
Treść zarządzenia wraz z załącznikiem przekazujemy w załączeniu.