Wnioski o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń – nowe zarządzenie.

Dnia 10.02.2023 r. zostało wydane nowe zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń.

W porównaniu do poprzedniej wersji zarządzenia zmiana została dokonana w załącznikach nr 5 i 5a (SZP):

1) zrezygnowano z kategorii zgody dotyczącej rozliczenia świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy małoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dorosłych lub dorosłemu w ramach zakresu świadczeń dla dzieci.

W takich przypadkach będzie miała zastosowanie kategoria zgody dotycząca sprawozdania lub rozliczenia świadczeń udzielonych niezgodnie z wiekiem (załącznik nr 3). Połączono katalog produktów wysokospecjalistycznych (załącznik nr 1w) z katalogiem operacji wad serca i aorty piersiowej (załącznik nr 1ws) w jeden katalog stanowiący załącznik nr 1 w do zarządzenia;

2) zmieniono kryteria finansowe dla wniosków o rozliczenie za zgodą płatnika (wartości wyjściowe hospitalizacji kosztochłonnych oraz wartość dodatkowej procedury medycznej w ramach hospitalizacji określonej w katalogu produktów wysokospecjalistycznych oraz operacji wad serca i aorty piersiowej).

Zarządzenie weszło w życie z dniem 11.02.2023 r.