ZARZĄDZENIE NR 2/2024/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA – zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Szanowni Państwo,

dnia 11 stycznia 2024 r. została wydana zmiana zarządzenia nr 2/2024/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Zmianą zarządzenia wprowadzono nową procedurę badanie nasienia (seminogram) do listy badań dodatkowych W3 o kodzie 91.37.

W załączniku nr 1a do zarządzenia uzupełniono wykaz komórek realizujących świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii o poradnię leczenia niepłodności (1036) (wprowadzona zmiana ma charakter porządkowy).

Zarządzenie ma zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2024 r.