10 maja 2022 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zmianie uległ załącznik nr 23 wykaz badań diagnostycznych obowiązujący dla realizacji umowy o udzielenia świadczeń lekarza POZ poprzez wprowadzenie dodatkowej pozycji w części 6 – Badania mikrobiologiczne, pkt. 4 – test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS).

Kod 1001600005 –  test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS) 1001600005  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2022 r.