Zgodnie z informacją przekazaną przez Mazowiecki OW NFZ od 23.05.2022 r. zmianie ulega numer telefonu do Działu Skarg i Wniosków Mazowieckiego OW NFZ w Warszawie.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
Ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Dział Skarg i Wniosków
Tel. 22 279 75 78
Jest to jedna z danych wymaganych w ramach oznaczenia wewnętrznego placówki NFZ, tym samym aktualizacji wymagają informacje dla świadczeniodawców.