Zmiana rozporządzenia POZ – w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo,

w ślad za zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, którą m. in. został rozszerzony pakiet badań w ramach budżetu powierzonego diagnostycznego oraz rozszerzenie budżetu opieki koordynowanej, przekazujemy informację dotyczące wyceny wprowadzonych badań.

Warunki finansowe zostały określone zmianą zarządzenia Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia nr 156/2023/DSOZ z dnia 2 listopada 2023 r.

Budżet powierzony diagnostyczny: wycena nowych badań w ramach budżetu przedstawia się następująco:

  1. Immunoglobuliny E całkowite (IgE): 25,00 zł.
  2. Immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczący alergii wziewnych: 103,94 zł.
  3. Immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczący alergii pokarmowych: 103,94 zł
  4. Immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 20-punktowych oznaczeń dotyczący alergii wziewnych: 174,84 zł.
  5. Immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 20-punktowych oznaczeń dotyczący alergii pokarmowych: 174,84 zł.

 

Wprowadzenie dodatkowego panelu 20-punktowych oznaczeń zostało podyktowane dostępnością na rynku testów alergicznych 10-punktowych, które nie zawierają wszystkich wymienionych w w/w rozporządzeniu alergenów w jednym panelu (testy 20-punktowe zawierają pełen pakiet alergenów). Wprowadzenie dodatkowych testów umożliwi Świadczeniodawcy dokonania wyboru zakresu badań stosownie do potrzeb świadczeniobiorców, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

 

Budżet powierzony  opieki koordynowanej rozszerzono o:

1) grupę dziedzinową – nefrologia,

2) grupę dziedzinową – diabetologia rozszerzono o grupę pacjentów z rozpoznaniami: R73 – Podwyższone stężenie glukozy oraz R73.0 Nieprawidłowa krzywa cukrowa (test tolerancji glukozy).

3) grupę dziedzinową endokrynologia rozszerzono o grupę pacjentów z rozpoznaniem: E05 nadczynność tarczycy

W§ 23a zarządzenia zawarto przepis informujący o nie kwalifikowaniu pacjentów z rozpoznaniem: R73 – Podwyższone stężenie glukozy oraz R73.0 Nieprawidłowa krzywa cukrowa (test tolerancji glukozy) do dodatku kwotowego w ramach opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w POZ.

 

Dodatkowo w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy rozszerzono górną granicę wieku do 64. roku życia zgodnie ze zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

 

W załączeniu przekazujemy zarządzenie nr 156/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2023 r.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 listopada 2023 r