Zmiana sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Szanowni Państwo,

dnia 24 stycznia 2023 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wprowadzona zmiana dotyczy zastąpienia dotychczasowej metody ustalenia prowizorycznej kwoty ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej opartej na iloczynie kwoty ryczałtu ustalonego na okres obliczeniowy i współczynnika proporcjonalności czasowej, metodą polegającą na iloczynie liczby jednostek sprawozdawczych obliczonych dla danego świadczeniodawcy na okres obliczeniowy, prognozowanej ceny jednostki sprawozdawczej na okres planowania oraz współczynnika korygującego (jakościowego). Natomiast w przypadku świadczeniodawców zakwalifikowanych do tego systemu po raz pierwszy w 2022 r. prowizoryczny ryczałt PSZ będzie obliczany jako iloczyn dwunastokrotności kwoty zobowiązania dotyczącej świadczeń objętych ryczałtem PSZ, przypadającej na ostatni miesiąc okresu obliczeniowego (tj. grudzień 2022 r.) i współczynnika proporcjonalności czasowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2023 r.

rozporządzenie