Szanowni Państwo,

dnia 30.11.2022 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki  długoterminowej.

Od 1 stycznia 2023 r. świadczeniodawcy udzielający świadczeń z rodzaju SPO w przypadku pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu, trwającego nie dłużej niż 15 kolejnych dni (osobodzień pobytu w zpo/zol – okresowy pobyt w szpitalu 15%) , zostają zobowiązani do ustalenia czy nie nastąpił wypis świadczeniobiorcy ze szpitala lub zgon świadczeniobiorcy jeszcze przed złożeniem dokumentów rozliczeniowych za dany okres statystyczny.

Zarzadzenie 156_2022_DSOZ