Zmiany POZ – finansowanie testu antygenowego oraz kompleksowej opieki pielęgniarskiej

Szanowni Państwo,

dnia 09.01.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia nr 3/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Zmiana została podyktowana m.in rozszerzeniem pakietu  badań mikrobiologicznych pacjenta o możliwość wykonania testu antygenowego w kierunku: SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV.”.

Finansowanie w zakresie świadczeń lekarza POZ usługi test antygenowy w kierunku: SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV wynosi 33,98 zł.

W ramach podanej kwoty finansowany jest test oraz jego wykonanie.

Rozliczenie świadczenia odbywa się za pomocą kodu wg NFZ 5.01.00.0000227 test antygenowy w kierunku: SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV

Dodatkowo wprowadzono finansowanie Kompleksowej Opieki Pielęgniarskiej (w  ramach deklaracji wyboru pielęgniarki POZ) w przypadku objęcia opieką świadczeniobiorców po przebytej hospitalizacji, która obejmuje następującej porady:

1) poradę pielęgniarską leczenia ran;

2) poradę pielęgniarską stomijną;

3) poradę pielęgniarską urologiczną.

Świadczenie realizowane w cyklu do 10 porad.

Kontynuacja(monitorowanie) w ramach świadczeń finansowanych stawką kapitacyjną.

Wartości finansowe:

  • Kompleksowa Opieka Pielęgniarska (KOP) – porada pielęgniarki realizowana w miejscu udzielania świadczeń – 51,80 zł;
  • Kompleksowa Opieka Pielęgniarska (KOP) porada pielęgniarki realizowana w domu świadczeniobiorcy- 105,64.

Dopuszcza się finansowanie w tym samym czasie dwóch lub więcej typów porad pielęgniarskich (kolejna poradę zrealizowaną w domu pacjenta rozlicza się w wartości pomniejszonej współczynnikiem 0,5)

Wyklucza się rozliczenie w/w porad, w przypadku gdy pacjent korzysta jednoczasowo ze świadczeń w rodzaju:

1) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze;

2) opieka paliatywna i hospicyjna;

3) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: Kompleksowe leczenie ran

przewlekłych (KLRP-1); Kompleksowe leczenie ran przewlekłych 2 (KLRP-2);

4) leczenie szpitalne.

Kryteria kwalifikacji oraz zakres udzielanych świadczeń określa załącznik nr 3 – Kompleksowa Opieka Pielęgniarka (KOP) w ramach opieki przejściowej (Typ porady pielęgniarskiej)

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.01.2023 r.

Przedmiotowe zarządzenie przekazujemy w załączeniu do wiadomości.

Zarzadzenie 3_2023_DSOZ