Zmiany w zakresie wysokości ryczałtów miesięcznych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Szanowni Państwo,

dnia 26.06.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nr 97/2023/DSM.

Zarządzeniem  została wprowadzona zmiana w zakresie wysokości ryczałtów miesięcznych określonych dla świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej poprzez uwzględnienie wzrostu najniższego wynagrodzenia. Stawka bazowa oraz ryczałt miesięczny zostają powiększone o 11,55%.

Poniżej przekazujemy przedmiotowy akt prawny.

ZARZDZ_1 (2)