Dnia 27 maja 2022 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej  oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.

Rozporządzenia te wprowadzają następujące zmiany:

1/wirus małpiej ospy został objęty przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

2/objęto obowiązkiem zgłaszania przez lekarza lub felczera przypadków podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego.

Dokumenty dotyczące zmian poniżej.

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 28.05.2022 r.

 

dokument

dokument2