4 sierpnia 2022 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Zmiana rozporządzenia wprowadza obowiązek objęcia izolacją w warunkach domowych osób zakażonych lub chorych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią.

Czas trwania izolacji w warunkach domowych- o zakończeniu izolacji w warunkach domowych decyduje lekarz lub felczer po odbyciu konsultacji z pacjentem nie wcześniej niż w 21 dobie odbywania tej izolacji. Natomiast w sytuacji gdy pacjent nie ma objawów choroby ospy małpiej – nie wcześniej niż w 14 dobie.

W przypadku pacjentów z objawami choroby ospy małpiej, lekarz lub felczer może postanowić o przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych do 30 dni.

W załączeniu do wiadomości przesyłamy rozporządzenie.

 

dokument568896 (1)