29 lipca 2015 roku Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów podpisało umowę z CM Kobiałka na rozliczanie kontraktu z NFZ z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna).