Nasi klienci dołączają do programu Profilaktyka 40+

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Pniewach, w Tarczynie oraz w Goszczynie  rozpoczęły program Profilaktyka 40 Plus. Głównym celem programu jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców po 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.