Nowe umowy PSY w Lubelskim OW NFZ

Nasz klient NZOZ Małgorzata Prystupa rozpoczął realizację nowych umów PSY w następujących zakresach:

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
  • Leczenie Środowiskowe
  • Świadczenia Dzienne Psychiatryczne dla Dorosłych
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

To było duże przedsięwzięcie – gratulujemy wygranej i życzymy owocnej pracy w tej bardzo ważnej dziedzinie!