w dniu 4 października 2011 roku zaczęliśmy współprace z NZOZ Poradnia ds. Uzależnień sp. z o.o. sp. k. Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy!