AOTMiT – przekazanie danych w zakresie wynagrodzeń personelu podmiotów leczniczych w ramach NFZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) rozpoczęła ponownie proces gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zwracamy uwagę, że współpraca z Agencją w zakresie przekazania danych objętych przedmiotem postępowania konkursowego  jest warunkiem dodatkowo ocenianym w procesie kontraktowania świadczeń i pozwala uzyskać +2 punkty rankingujące w ramach kryteriów wyboru ofert w konkursach NFZ.

Aktualnie potwierdzeniem wykorzystywanym podczas kontraktowania jest zwrotny mail wysyłany przez AOTMiT potwierdzający przekazanie danych o których mowa w art. 31lc ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.).

Wniosek AOTMiT o udostępnienie danych zawierający szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem zamieszczamy poniżej. AOTMiT zaprasza również do udziału w organizowanych dla podmiotów szkoleniach z obszaru sposobu przekazywania danych, które zostały zaplanowane na marzec 2024.
Termin przekazania danych upływa z dniem 10 kwietnia 2024 roku.

Dane winny zostać przekazane elektronicznie z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego, którego funkcjonalność zostanie uruchomiona od 15.03.2024 r.

Materiały pomocnicze dostępne są na stronie: https://apprkp.aotm.gov.pl/#/
wniosek_AOTMiT_02.2024