SZP- ZARZĄDZENIE NR 23/2024/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Szanowni Państwo,

dnia 29.02.2024 r. została wydana zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne nr 23/2024/DSOZ.

Zmiany wprowadzone od 1 marca 2024 r. dotyczą następujących kwestii:

  1. wyodrębniono z grupy A57 Choroby zapalne układu nerwowego, schorzenia dedykowane bakteryjnym ropniom układu nerwowego, w szczególności ropniom mózgu i kręgosłupa z czego utworzono grupę A57A Bakteryjne ropnie układu nerwowego oraz wprowadzono nowe taryfy dla obu grup;
  2. skrócono liczbę dni finansowanych grupą do 33 dla grupy A57 Choroby zapalne układu nerwowego, natomiast dla grupy A57A Bakteryjne ropnie układu nerwowego ustalono ją na poziomie 61 dni;
  3. zmieniono charakterystykę grupy A57 poprzez przeniesienie rozpoznań ICD-10: G06.0 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, G06.1 Ropień i ziarniniak w kanale kręgowym, G06.2 Zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy ropień, nieokreślony, G07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej do nowoutworzonej grupy A57A Bakteryjne ropnie układu nerwowego.

W załączeniu do wiadomości przekazujemy akt prawny.

ZARZĄDZENIE