Projekt badania prenatalne – zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Szanowni Państwo,

do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia  zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych – zmiany w zakresie realizacji programu badań prenatalnych.
Zmiany dotyczą następujących kwestii:
1) usunięcia kryterium wieku jako kryterium kwalifikacji (do udziału w programie) ze wszystkich etapów programu;
2) usunięcia obecnie obowiązujących kryteriów kwalifikacji (do udziału w programie) z etapu Poradnictwo i badania biochemiczne oraz Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych;
3) doprecyzowania na etapie: Poradnictwo i badania biochemiczne oraz Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych terminu, w którym powinny zostać wykonane priorytetowe badania prenatalne.
 W celu włączenia do programu, nadal będzie wymagane skierowanie zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. W przypadku etapu Poradnictwo i badania genetyczne oraz Pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza) wymagane będzie skierowanie, które zawiera również informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub z etapu Poradnictwo i badania biochemiczne lub Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych.