Profilaktyka 40 Plus – zmiana przepisów dotyczących obowiązku wdrożenia e-rejestracji

Szanowni Państwo,

opublikowane zostały: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” oraz Zarządzenie 40/2024/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, zgodnie z którymi przedłużono do dnia 30 czerwca 2024 r. czas na dostosowanie placówek realizujących program pilotażowy do obowiązku wdrożenia centralnej elektronicznej rejestracji oraz udostępniania harmonogramów pracy do Centrum e-Zdrowie.
W załączeniu oba przywołane na wstępie akty prawne.