LUBELSKI OW(Lublin)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • PROFILAKTYKA 40 PLUS
  • Województwo LUBELSKIE
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  w tym KOORDYNACJA OPIEKI
  2. TRANSPORT SANITARNY W POZ
  3. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  4. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  w tym ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  w tym ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  5. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

  • Województwo ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 2 postępowania z PPZ, zakres:
 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP

  • Powiat suski, wadowicki
  • Powiat oświęcimski
PODLASKI OW(Białystok)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • PROFILAKTYKA 40 PLUS
  • Województwo PODLASKIE
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  • Powiat Piekary Śląskie, tarnogórski
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  • Powiaty włoszczowki, konecki
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 4 postępowania z PSY, zakresy:
 • PROGRAM TERAPII ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH
  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA
  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Grupa powiatów: GOSTYŃSKI, RAWICKI
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Grupa powiatów: JAROCIŃSKI, ŚREDZKI
– 1 postępowanie z REH, zakres:
 • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
  REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE