28.06.2022 Prezydent podpisał ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia – w załączeniu przekazujemy ustawę  z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
Nowa siatka płac została przyjęta zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami z maja 2022 r.
Dodatkowo informujemy, że procedowane są rozwiązania dotyczące wzrostu sfinansowania podwyżki płac zwiększoną wyceną świadczeń.