ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 1 postępowanie z POZ, zakresy:
 • 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  w tym KOORDYNACJA OPIEKI
  2. BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  3. TRANSPORT SANITARNY W POZ
  4. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  5. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  w tym ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY
  FIZJOLOGICZNEJ
  w tym ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  6. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

  • Województwo ŁÓDZKIE
 
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
 • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • Województwo ŚLĄSKIE
– postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  • Województwo ŚLĄSKIE
– 2 postępowania z POZ, zakres:
 • BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  KOORDYNACJA OPIEKI
  ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  TRANSPORT SANITARNY W POZ

  • Województwo ŚLĄSKIE
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE