DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 6 postępowań z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat jaworski
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02

  • Powiat trzebnicki
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02

  • Powiat Wrocław
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

  • Gmina Zagrodno
LUBELSKI OW(Lublin)
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  TRANSPORT SANITARNY W POZ
  KOORDYNACJA OPIEKI
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

  • Województwo LUBELSKIE
LUBUSKI OW(Zielona Góra)
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  w tym KOORDYNACJA OPIEKI
  2. BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  3. TRANSPORT SANITARNY W POZ
  4. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  5. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  w tym ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY
  FIZJOLOGICZNEJ
  w tym ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  6. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

  • Województwo LUBUSKIE
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 10 postępowań z PSY, zakres:
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat rawski
  • Powiat poddębicki
  • Powiat łęczycki
  • Powiat kutnowski
  • Powiat łowicki
  • Powiat pabianicki
  • Powiat opoczyński
  • Powiat brzeziński
  • Powiat wieruszowski
  • Powiat zduńskowolski
– 1 postępowanie z REH, zakres:
 • REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU
  REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI

  • Województwo ŁÓDZKIE
– 1 postępowanie z SPO, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Powiat wieluński
– 4 postępowania z PRO, zakres:
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Powiat brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
  • Powiat bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski
  • Powiat kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, Skierniewice, skierniewicki
  • Powiat Łódź
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • GERIATRIA – HOSPITALIZACJA
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • CHIRURGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA
  CHIRURGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA G30, L97, PZL12
  CHIRURGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Województwo ŁÓDZKIE
OPOLSKI OW(Opole)
– 2 postępowania z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Województwo OPOLSKIE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

  • Gmina Opole
– 1 postępowanie z PSY, zakres:
 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)
  • Powiat krapkowicki, strzelecki
– 2 postępowania z REH, zakres:
 • REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM
  REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat brzeski, nyski, prudnicki
  • Powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski
– 3  postępowania z SOK, zakresy:
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA SIATKÓWCZAKA LUB CHOROBĘ VON HIPPEL-LINDAU (VHL)
  • Województwo OPOLSKIE
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA GRUBEGO LUB RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY
  • Województwo OPOLSKIE
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKA
  • Województwo OPOLSKIE
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • GINEKOLOGIA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
  • Województwo OPOLSKIE
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  KOORDYNACJA OPIEKI
  ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  TRANSPORT SANITARNY W POZ

  • Województwo PODKARPACKIE
PODLASKI OW(Białystok)
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  TRANSPORT SANITARNY W POZ
  KOORDYNACJA OPIEKI
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

  • Województwo PODLASKIE
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 11 postępowań z PRO, zakres:
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Powiat Sopot
  • Powiat bytowski
  • Powiat kartuski
  • Powiat tczewski
  • Powiat kwidzyński
  • Powiat kościerski
  • Powiat malborski, nowodworski
  • Powiat starogardzki
  • Powiat sztumski
  • Powiat pucki
  • Powiat lęborski
– 1 postępowania z POZ, zakres:
 • BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  KOORDYNACJA OPIEKI
  ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  TRANSPORT SANITARNY W POZ

  • Województwo POMORSKIE
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)

  • Województwo POMORSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – ODCZULANIE WYSOKO IMMUNIZOWANYCH DOROSŁYCH POTENCJALNYCH BIORCÓW PRZESZCZEPU NERKI
  PROGRAM LEKOWY – ODCZULANIE WYSOKO IMMUNIZOWANYCH DOROSŁYCH POTENCJALNYCH BIORCÓW PRZESZCZEPU NERKI

  • Województwo POMORSKIE
– 40 postępowań z SPO, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ
  • Powiat wejherowski
  • Powiat Gdańsk
  • Powiat kartuski
  • Powiat sztumski
  • Powiat tczewski
  • Powiat chojnicki
  • Powiat człuchowski
  • Powiat gdański
  • Powiat kościerski
  • Powiat starogardzki
  • Powiat lęborski
  • Powiat bytowski
  • Powiat Słupsk, słupski
  • Powiat pucki
  • Powiat nowodworski
  • Powiat malborski
  • Powiat Sopot
  • Powiat kwidzyński
  • Powiat Gdynia
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Powiat kartuski, kościerski
  • Powiat Gdynia
  • Powiat lęborski, słupski
  • Powiat gdański
  • Powiat Słupsk
  • Powiat bytowski
  • Powiat kwidzyński
  • Powiat tczewski
  • Powiat sztumski
  • Powiat starogardzki
  • Powiat człuchowski
  • Powiat malborski, nowodworski
  • Powiat pucki
  • Powiat chojnicki
  • Powiat Gdańsk, Sopot
  • Powiat wejherowski
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • Województwo POMORSKIE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo POMORSKIE
 • ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ – DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo POMORSKIE
 • ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ – DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Powiat Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, wejherowski
  • Powiat bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski
– 38 postępowań z OPH, zakresy:
 • PERINATALNA OPIEKA PALIATYWNA
  • Województwo POMORSKIE
 • PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Powiat chojnicki, człuchowski, kościerski, starogardzki, tczewski
  • Powiat bytowski, Słupsk, słupski
  • Powiat Gdańsk, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski
  • Powiat lęborski, pucki, wejherowski
  • Powiat Gdynia, kartuski, Sopot
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
  • Powiat Gdynia
  • Powiat nowodworski
  • Powiat chojnicki
  • Powiat gdański
  • Powiat Słupsk, słupski
  • Powiat kartuski
  • Powiat Sopot
  • Powiat bytowski
  • Powiat kwidzyński
  • Powiat sztumski
  • Powiat człuchowski
  • Powiat wejherowski
  • Powiat Gdańsk
  • Powiat pucki
  • Powiat malborski
  • Powiat kościerski
  • Powiat tczewski
  • Powiat starogardzki
  • Powiat lęborski
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI
  • Powiat bytowski, Gdynia, kartuski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, wejherowski
  • Powiat chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski
 • ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
  • Powiat kwidzyński, sztumski
  • Powiat Gdańsk, gdański, malborski, nowodworski
  • Powiat malborski, tczewski
  • Powiat kartuski, kościerski
  • Powiat pucki, wejherowski
  • Powiat człuchowski
  • Powiat bytowski, chojnicki
  • Powiat Sopot
  • Powiat starogardzki
  • Powiat Gdynia
  • Powiat lęborski, Słupsk, słupski
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  TRANSPORT SANITARNY W POZ
  KOORDYNACJA OPIEKI
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE