DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)

4 postępowania z AOS, zakresy:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- AOP
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02

  • Powiat średzki
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02

  • Powiat trzebnicki
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02

  • Powiat średzki

MAZOWIECKI OW(Warszawa)

1 postępowania z SOK, zakres:

 • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)
  • Województwo MAZOWIECKIE – ROKOWANIA

PODKARPACKI OW(Rzeszów)

3 postępowania z SZP, zakresy:

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1

  • Województwo PODKARPACKIE

PODLASKI OW(Białystok)

2 postępowania z OPH, zakresy:

 • PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Województwo PODLASKIE
 • ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
  • Grupa powiatów: BIAŁOSTOCKI, BIAŁYSTOK, BIELSKI, HAJNOWSKI, MONIECKI, SIEMIATYCKI, SOKÓLSKI

5 postępowań z SPO, zakresy:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Powiat AUGUSTOWSKI
  • Powiat BIAŁYSTOK
  • Grupa powiatów: ŁOMŻA, ŁOMŻYŃSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo PODLASKIE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo PODLASKIE

12 postępowań z SZP, zakresy:

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI SPONTANICZNEJ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI SPONTANICZNEJ

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE RAKA NERKI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE RAKA NERKI

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – PIKSANTRON W LECZENIU CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PIKSANTRON W LECZENIU CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE

  • Województwo PODLASKIE

ŚLĄSKI OW(Katowice)

1 postępowania z STM, zakres:

 • ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII
  • Powiat bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki

WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)

1 postępowania z SZP, zakres:

 • CHIRURGIA OGÓLNA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
  • Powiat LIDZBARSKI

2 postępowanie z SPO, zakresy:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Powiat LIDZBARSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Powiat BRANIEWSKI