Szanowni Państwo,

dnia 31 sierpnia zostało skierowane do ogłoszenia rozporządzenie zmieniające w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Przedmiotowa zmiana rozszerza katalogu dokumentów prowadzonych w sposób elektroniczny (EDM) o  kartę profilaktycznego badania ucznia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.).

Do dnia 31 sierpnia 2027 r. karta profilaktycznego badania ucznia może być prowadzona na dotychczasowych zasadach.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji