DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 1 postępowania z PPZ, zakres:
 • KOSM – FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  KOSM – LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
  KOSM – MODUŁ KOORDYNACJI
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIE LECZENIE SZPITALNE
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
  KOSM – REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– 3 postępowania z SZP, zakresy:
 • PRZESZCZEPIENIE/WSPOMAGANIE SERCA
  • Województwo MAZOWIECKIE – ROKOWANIA
 • PRZESZCZEPIENIE PŁUCA
  • Województwo MAZOWIECKIE – ROKOWANIA
 • PRZESZCZEPIENIE SERCA I PŁUCA
  • Województwo MAZOWIECKIE – ROKOWANIA
– postępowania z SOK, zakres:
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA SIATKÓWCZAKA LUB CHOROBĘ VON HIPPEL-LINDAU (VHL)
  • Województwo MAZOWIECKIE
OPOLSKI OW(Opole)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • KOSM – FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  KOSM – LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
  KOSM – MODUŁ KOORDYNACJI
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIE LECZENIE SZPITALNE
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
  KOSM – REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

  • Województwo OPOLSKIE
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  • Powiat starogardzki