Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Dni promocji zdrowia i rehabilitacji dla osób z powiatu piotrkowskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2022.

Realizacja projektu polega na realizacji na terenie powiatu piotrkowskiego czterech spotkań promujących zdrowy styl życia, w trakcie których zostanie zapewnione wykonanie:

  • badań spirometrycznych
  • konsultacji z pulmonologiem
  • warsztatów z dietetykiem
  • warsztatów z rehabilitacji oddechowej w formie indywidualnej / grupowej
  • grupowych zajęć ruchowych

Wymagany personel:

  • co najmniej dwóch fizjoterapeutów
  • dietetyk
  • lekarz specjalista pulmonologii lub lekarz w trakcie specjalizacji z pulmonologii

Na realizację projektu przeznaczono kwotę ok. 40 000 zł tj. 10 000 zł za realizację jednego spotkania.

Oferty można składać do 04.05.2022 r.

Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.