W dniu 25 kwietnia 2022 r. zostało wydane zarządzenie nr 55/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej zastępujące dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie rozliczeń SPO.

Przedmiotowe zarządzenie podtrzymuje założenia zawarte w przekazanym do konsultacji w marcu projekcie dotyczące zmniejszenia wyceny punktowej świadczeń realizowanych w ramach HMV dla pacjentów wentylowanych metodą nieinwazyjną.

Przepisy zarządzenia, w tym nowa taryfa świadczeń, wchodzą w życie od 1 maja 2022 r.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych nowy zarządzeniem SPO:

  1. § 12 ust. 4 – Zmieniono zapis dot. składania do NFZ rachunków refundacyjnych przywracając możliwość złożenia rachunku w formie papierowej
  2. § 14 ust. 4 – Dookreślono kwestie rozliczania świadczeń realizowanych przez logopedów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Świadczenia te zostały wyłączone z możliwości finansowania w ramach AOS oraz SPO jednoczasowo na podstawie odrębnych umów. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczym ma zagwarantowane świadczenia udzielane przez logopedę.
  3. Zmiana taryfy określonej świadczeń gwarantowanych z obszaru świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dla świadczeń obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie:
Zakres Świadczenie taryfa do 30.04.22 r. taryfa od 01.05.22 r.
świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną 5,41 5,41
osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych 5,02 5,02
osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych *** 4,91 4,13
osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie od 8 do 16 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych 4,39 3,11
osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie poniżej 8 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych 3,56 1,35