LUBELSKI OW (Lublin)

11 postępowań z SZP, zakresy:

  • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA

o   Grupa powiatów: BIAŁA PODLASKA, BIALSKI, ŁUKOWSKI, PARCZEWSKI, RADZYŃSKI, WŁODAWSKI, BIŁGORAJSKI, HRUBIESZOWSKI, KRASNOSTAWSKI, TOMASZOWSKI, ZAMOJSKI, ZAMOŚĆ, CHEŁM, CHEŁMSKI, LUBARTOWSKI, LUBELSKI, LUBLIN, ŁĘCZYŃSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, ŚWIDNICKI, RYCKI, JANOWSKI, KRAŚNICKI

  • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.

o   Grupa powiatów: BIAŁA PODLASKA, BIALSKI, ŁUKOWSKI, PARCZEWSKI, RADZYŃSKI, WŁODAWSKI, BIŁGORAJSKI, HRUBIESZOWSKI, KRASNOSTAWSKI, TOMASZOWSKI, ZAMOJSKI, ZAMOŚĆ, CHEŁM, CHEŁMSKI, LUBARTOWSKI, LUBELSKI, LUBLIN, ŁĘCZYŃSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, ŚWIDNICKI, RYCKI, JANOWSKI, KRAŚNICKI

  • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

o   Województwo: LUBELSKIE

  • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

o   Województwo: LUBELSKIE

  • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU

o   Grupa powiatów: BIAŁA PODLASKA, BIALSKI, ŁUKOWSKI, PARCZEWSKI, RADZYŃSKI, WŁODAWSKI, BIŁGORAJSKI, HRUBIESZOWSKI, KRASNOSTAWSKI, TOMASZOWSKI, ZAMOJSKI, ZAMOŚĆ, CHEŁM, CHEŁMSKI, LUBARTOWSKI, LUBELSKI, LUBLIN, ŁĘCZYŃSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, ŚWIDNICKI, RYCKI, JANOWSKI, KRAŚNICKI

LUBUSKI OW (Zielona Góra)

5 postępowań z LSZ, zakresy:

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

Powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski

  • PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

Powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

Powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski, gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński

PODKARPACKI OW (Rzeszów)

2 postępowania z SOK, zakresy:

  • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKA

o   Województwo: PODKARPACKIE

  • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA GRUBEGO LUB RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY

o   Województwo: PODKARPACKIE