29 sierpnia 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia nie ogłosił żadnych nowych postępowań konkursowych.