DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 2 postępowania z SOK, zakresy:
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA GRUBEGO LUB RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY
  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE – ROKOWANIA
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKA
  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE – ROKOWANIA
 
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 5 postępowań z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

  • Województwo ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 2 postępowania z SOK, zakresy:
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA GRUBEGO LUB RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY
  • Województwo MAŁOPOLSKIE- ROKOWANIA
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKA
  • Województwo MAŁOPOLSKIE- ROKOWANIA
OPOLSKI OW(Opole)
– postępowania z SZP, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
  PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU
  PROGRAM LEKOWY – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

  • Województwo OPOLSKIE
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 2 postępowania z SOK, zakresy:
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA GRUBEGO LUB RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY
  • Województwo PODKARPACKIE – ROKOWANIA
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKA
  • Województwo PODKARPACKIE – ROKOWANIA
PODLASKI OW(Białystok)
– 17 postępowań z PSY, zakresy:
 • CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – II POZIOM REFERENCYJNY
  • Grupa powiatów: BIAŁOSTOCKI, BIAŁYSTOK, MONIECKI
  • Grupa powiatów: BIELSKI, HAJNOWSKI, SIEMIATYCKI, WYSOKOMAZOWIECKI
 • LECZENIE NERWIC
  • Grupa powiatów:GRAJEWSKI, KOLNEŃSKI, ŁOMŻA, ŁOMŻYŃSKI, WYSOKOMAZOWIECKI, ZAMBROWSKI
  • Grupa powiatów: AUGUSTOWSKI, SEJNEŃSKI, SUWALSKI, SUWAŁKI
 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)
  • Powiat KOLNEŃSKI
 • LECZENIE UZALEŻNIEŃ
  • Powiat SOKÓLSKI
 • OŚRODEK WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ CAŁODOBOWEJ OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ – III POZIOM REFERENCYJNY
  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO
  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM TERAPII ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH
  • Województwo PODLASKIE
 • ŚWIADCZENIA ANTYNIKOTYNOWE
  • Województwo PODLASKIE
 • ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU.
  • Grupa powiatów: AUGUSTOWSKI, SEJNEŃSKI, SUWALSKI, SUWAŁKI
  • Grupa powiatów: BIAŁOSTOCKI, BIAŁYSTOK, BIELSKI, HAJNOWSKI, MONIECKI, SIEMIATYCKI, SOKÓLSKI
 • ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU UDZIELANE W HOSTELU
  • Województwo PODLASKIE
 • ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH UDZIELANE W HOSTELU
  • Województwo PODLASKIE
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
  • Powiat KOLNEŃSKI
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • Grupa powiatów: BIELSKI, HAJNOWSKI, SIEMIATYCKI
 • ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
  • Grupa powiatów: BIELSKI, GRAJEWSKI, HAJNOWSKI, KOLNEŃSKI, ŁOMŻA, ŁOMŻYŃSKI, SIEMIATYCKI, WYSOKOMAZOWIECKI, ZAMBROWSKI
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 2 postępowania z SOK, zakresy:
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKA
  • Województwo WIELKOPOLSKIE – ROKOWANIA
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA GRUBEGO LUB RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY
  • Województwo WIELKOPOLSKIE – ROKOWANIA
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)

  • szczecinecki i białogardzki