W związku z koniecznością dostosowania zapisów zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które wprowadziło dodatkowe regulacje określające wartości współczynników korygujących w umowach o realizację świadczeń opieki zdrowotnej opublikowane zostało Zarządzenie 96/2022/DSOZ z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające załącznik nr 1 do zarządzenia POZ w zakresie wartości stawek kapitacyjnych porad, wizyt i ryczałtów. Bez zmian pozostaje wycena badań diagnostycznych realizowanych ze środków budżetu powierzonego.
Przepisy mają zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 lipca 2022 r.
W załączeniu przekazujemy zarządzenie zmieniające wraz z aktualnie obowiązującym załącznikiem.
Przygotowaliśmy również dla Państwa porównanie stawek w formie tabeli przedstawiającej wzrost wyceny świadczeń od lipca 2022.