PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 1 postępowanie z PRO, zakres:
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Województwo PODKARPACKIE
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • KOSM – FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  KOSM – LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
  KOSM – MODUŁ KOORDYNACJI
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIE LECZENIE SZPITALNE
  KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
  KOSM – REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

  • Województwo ŚLĄSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 3 postępowania z STM, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
  • Gmina DZIAŁDOWO
 • ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ
  • Grupa powiatów: BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI, IŁAWSKI, LIDZBARSKI, NOWOMIEJSKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI, PISKI, WĘGORZEWSKI