KUJAWSKO-POMORSKI OW(Bydgoszcz)

– 13 postępowań z SZP, zakresy:
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ PORFIRIĘ WĄTROBOWĄ (AHP) U DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 12 LAT
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ PORFIRIĘ WĄTROBOWĄ (AHP) U DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 12 LAT
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE INHIBITORAMI PCSK-9 PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE INHIBITORAMI PCSK-9 PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE – ROKOWANIA
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE – ROKOWANIA
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ROZLANE Z DUŻYCH KOMÓREK B ORAZ INNE CHLONIAKI B-KMÓRKOWE
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ROZLANE Z DUŻYCH KOMÓREK B ORAZ INNE CHLONIAKI B-KMÓRKOWE
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGU
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGU
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE – ROKOWANIA
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE – ROKOWANIA
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE – ROKOWANIA
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE – ROKOWANIA
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
ŁÓDZKI OW(Łódź)

– 2 postępowania z AOS, zakresy:
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
Powiat bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
Powiat bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski

PODKARPACKI OW(Rzeszów)

– 1 postępowania z AOS, zakres:
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-AOP
Powiat Rzeszów

PODLASKI OW(Białystok)

– 1 postępowanie z PSY, zakres:
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – II POZIOM REFERENCYJNY
Grupa powiatów: BIELSKI, HAJNOWSKI, SIEMIATYCKI, WYSOKOMAZOWIECKI