Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił przetarg na  „Usługi medyczne polegające na wykonaniu szczepień akcyjnych na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw:

1) błonicy,

2) krztuścowi,

3) odrze,

4) ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),

5) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

– poprzedzonych lekarskim badaniem kwalifikacyjnym zwanych dalej łącznie: „szczepieniami akcyjnymi” lub „szczepieniami”.

wykonywanych cykliczne w zależności od potrzeb, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2022 r.  bądź do wyczerpania środków finansowych.

Termin składania dokumentów do przetargu do 20/06/2022. do godziny 10:00 przez platformę zakupową.