21 lipca 2022 r. została skierowana do ogłoszenia zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Wydana zmiana dotyczy rozszerzenia wykazu świadczeń gwarantowanych z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez wprowadzenie trzech nowych zakresów świadczeń:

1)      opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;

2)      opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy;

3)      opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel–Lindau (VHL).

 

Realizacja powyższych świadczeń odbywa się w ramach następujących poradni:

1)      poradnia genetyczna lub

2)      poradnia genetyczno-onkologiczna, lub

3)     poradnia onkologiczna.

W załączeniu do wiadomości przekazujemy rozporządzenie, które określa szczegółowe warunki realizacji nowych zakresów świadczeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22.07.2022 r.

AOS- rozporządzenie

Aleksandra Jaros