AOS- Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Szanowni Państwo,

dnia 20.02.2024 r. została wydana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Akt prawny wprowadza zmiany warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach:

  1. Porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci;
  2. Porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci.

Poszerzono grupę personelu medycznego uprawnionego do realizacji świadczeń w/w świadczeń o lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dla dzieci.

Dodatkowo nałożono na świadczeniodawcę obowiązek zapewnienia do realizacji świadczeń dodatkowego sprzętu:

  1. Porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci – wprowadzono wymóg posiadania programów do interpretacji danych z systemów ciągłego monitorowania glikemii metodami CGM – RT i FGM.
  2. Porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci- wprowadzono konieczność zapewnienia w miejscu realizacji świadczeń  stadiometru typu Harpenden.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2024 r. z wyłączeniem zakresu Porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci, dla którego wprowadzono czas na dostosowanie do wymagań dotyczących sprzętu medycznego w terminie do dnia 1 lipca 2024 r.