AOTMiT – przekazanie danych w zakresie wynagrodzeń personelu podmiotów leczniczych w ramach NFZ

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) rozpoczęła ponownie proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zwracamy uwagę, że współpraca z Agencją w zakresie przekazania danych objętych przedmiotem postępowania konkursowego w przypadku kontraktowania z NFZ, a za takie można uznać dane dot. wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiocie udzielającym świadczeń w ramach NFZ jest warunkiem dodatkowo ocenianym w procesie kontraktowania (+2 pkt rankingujące).
Aktualnie potwierdzeniem wykorzystywanym podczas kontraktowania jest zwrotny mail wysyłany przez AOTMiT potwierdzający przekazanie danych o których mowa w art. 31lc ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.).

W załączeniu przekazujemy wniosek o udostępnienie danych zawierający szczegółowy zakres informacji. Termin przekazania danych upływa 22 września 2023 roku.

Materiały pomocnicze dostępne są na stronie: https://apprkp.aotm.gov.pl/#/