Doprecyzowano zapisy dotyczące uprawnionych do szczepień przeciw HPV

Szanowni Państwo,

dnia 06.10.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 145/2023/DSOZ, którą doprecyzowane zostały zapis dotyczące grupy wiekowej dzieci uprawnionych do realizacji zalecanych szczepień ochronnych przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV).

Zmieniony przepis stanowi: Świadczenie, o którym mowa w lp. 1.14 załącznika nr 1 jest związane z wykonaniem zalecanego szczepienia przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV) dziewczętom i chłopcom po ukończeniu 11 roku życia, do ukończenia przez nich 14 roku życia, w schemacie dwudawkowym..

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 października 2023 r.

Kwota za wykonanie zalecanego szczepienia przeciwko Ludzkiemu Wirusowi Brodawczaka (HPV) wynosi 31,67 zł.

Świadczenie obejmuje:
1) umówienie  świadczeniobiorcy  na  szczepienie  za  pośrednictwem  serwisu  Centralnej  e-Rejestracji  udostępnionego w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia;
2) kwalifikację do szczepienia;
3) wykonanie szczepienia przez osobę uprawnioną zgodnie z przepisami;
4) wpis w elektronicznej Karcie Szczepień potwierdzający kwalifikację do szczepienia;
5) wpis w elektronicznej Karcie Szczepień potwierdzający wykonanie szczepienia.

Szczepienie wykonane szczepionką finansowaną na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 88)

ZARZDZ_1 (6)