Konkursy NFZ z dnia 10 października 2023 roku

KUJAWSKO-POMORSKI OW(Bydgoszcz)
– 20 postępowań z SOK, zakresy:
 • BADANIA GENETYCZNE
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • BADANIA IZOTOPOWE
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA
  • Grupa powiatów: BYDGOSKI, BYDGOSZCZ, INOWROCŁAWSKI, MOGILEŃSKI, NAKIELSKI, SĘPOLEŃSKI, ŚWIECKI, TUCHOLSKI, ŻNIŃSKI
  • Grupa powiatów: ALEKSANDROWSKI, LIPNOWSKI, RADZIEJOWSKI, RYPIŃSKI, WŁOCŁAWEK, WŁOCŁAWSKI
  • Grupa powiatów: BRODNICKI, CHEŁMIŃSKI, GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI, GRUDZIĄDZ, GRUDZIĄDZKI, TORUŃ, TORUŃSKI, WĄBRZESKI
 • HEMODIALIZOTERAPIA
  • Grupa powiatów: BYDGOSKI, BYDGOSZCZ, INOWROCŁAWSKI, MOGILEŃSKI, NAKIELSKI, SĘPOLEŃSKI, ŚWIECKI, TUCHOLSKI, ŻNIŃSKI
  • Grupa powiatów: ALEKSANDROWSKI, LIPNOWSKI, RADZIEJOWSKI, RYPIŃSKI, WŁOCŁAWEK, WŁOCŁAWSKI
  • Grupa powiatów: BRODNICKI, CHEŁMIŃSKI, GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI, GRUDZIĄDZ, GRUDZIĄDZKI, TORUŃ, TORUŃSKI, WĄBRZESKI
 • HEMODIALIZOTERAPIA – Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU
  • Grupa powiatów: BYDGOSKI, BYDGOSZCZ, INOWROCŁAWSKI, MOGILEŃSKI, NAKIELSKI, SĘPOLEŃSKI, ŚWIECKI, TUCHOLSKI, ŻNIŃSKI
  • Grupa powiatów: ALEKSANDROWSKI, LIPNOWSKI, RADZIEJOWSKI, RYPIŃSKI, WŁOCŁAWEK, WŁOCŁAWSKI
  • Grupa powiatów: BRODNICKI, CHEŁMIŃSKI, GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI, GRUDZIĄDZ, GRUDZIĄDZKI, TORUŃ, TORUŃSKI, WĄBRZESKI
 • LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DOROSŁYCH
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DZIECI
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • NADZÓR TELEMETRYCZNY NAD PACJENTAMI Z IMPLANTOWANYMI URZĄDZENIAMI WSZCZEPIALNYMI
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA GRUBEGO LUB RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKA
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • TERAPIA IZOTOPOWA (SOK)
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • TLENOTERAPIA DOMOWA
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
– 10 postępowań z PRO, zakresy:
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Grupa powiatów: BYDGOSKI, BYDGOSZCZ, INOWROCŁAWSKI, MOGILEŃSKI, NAKIELSKI, SĘPOLEŃSKI, ŚWIECKI, TUCHOLSKI, ŻNIŃSKI
  • Grupa powiatów: ALEKSANDROWSKI, LIPNOWSKI, RADZIEJOWSKI, RYPIŃSKI, WŁOCŁAWEK, WŁOCŁAWSKI
  • Grupa powiatów: BRODNICKI, CHEŁMIŃSKI, GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI, GRUDZIĄDZ, GRUDZIĄDZKI, TORUŃ, TORUŃSKI, WĄBRZESKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 1 postępowanie z PSY, zakres:
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE REHABILITACYJNE DLA OSÓB Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI
  • Województwo ŁÓDZKIE
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 1 postępowanie z REH, zakres:
 • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Gmina KAMIEŃ POMORSKI