W ślad za rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 21 lipca 2022 r. rozszerzającym wykaz świadczeń gwarantowanych Prezes NFZ opublikował Zarządzenie 100/2022/DSOZ z dnia 1 sierpnia 2022  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które określa warunki realizacji nowych zakresów świadczeń to jest:
  • opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;
  • opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy;
  • opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel–Lindau (VHL)
W załączeniu przekazujemy Państwu zarządzenie wraz załącznikiem stanowiącym katalog nowych świadczeń wraz z ich wyceną punktową.
Finansowanie powyższych świadczeń realizowanych w poradniach genetycznej lub onkologicznej lub genetyczno-onkologicznej w zakresie opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory będzie obowiązywać od 1 września 2022 r.