Zarządzeniem 87/2022/DSOZ z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne – wprowadzenie nowego świadczenia Hospitalizacja związana z leczeniem gruźlicy wielolekoopornej wg standardów WHO niezawierająca kosztów leków dedykowanych leczeniu gruźlicy oraz zmiana wyceny świadczeń z zakresu długoterminowego leczenia gruźlicy.

 

Wprowadzono produkt rozliczeniowy o kodzie 5.52.01.0001569 – Hospitalizacja związana z leczeniem gruźlicy wielolekoopornej wg standardów WHO niezawierająca kosztów leków dedykowanych leczeniu gruźlicy, dla którego została wyznaczona wartość punktowa o wartości 433,02 obejmuje:

– osobodzień,

– rozliczenie u pacjentów ze zdiagnozowaną gruźlicą wielolekooporną, w sytuacji zastosowania schematu leczenia zgodnie z najnowszymi standardami WHO (bez kosztów  leków  dedykowanych  leczeniu gruźlicy)

– podlega sumowaniu z utworzonym  w Załączniku nr  1c  do  zarządzenia produktem:  5.53.01.0001652  –  Koszt  produktu  leczniczego  stosowanego  w leczeniu gruźlicy wielolekoopornej wg standardów WHO (oba produkty udostępniono do realizacji w trybie hospitalizacji);

Dodatkowo zmianie uległa wycena świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne  dotyczących długoterminowego leczenia  gruźlicy:

  1. 5.52.01.0000811 Gruźlica – leczenie długoterminowe- wartość punktowa – 449,65 (było- 328,00);
  2. 5.52.01.0001419 Mykobakteriozy – leczenie długoterminowe- wartość punktowa – 476,79 (było- 370,00);
  3. 52.01.0001459 Gruźlica wielolekooporna – leczenie długoterminowe – taryfa AOTMiT – 9,75; wartość punktowa – 543,00 (bez zmian)

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2022 r.

Zarzadzenie 87_2022_DSOZ

Aleksandra Jaros